Privacy Statement (laatste wijziging: 04-03-2017)

In dit document proberen wij eventuele zorgen, met betrekking tot de privacy van de gegevens die je aan ons toevertrouwt, weg te nemen. Voor meer informatie kun je contact met ons opnemen. Stuur hiervoor een e-mail met je vragen naar support@tboek.nl of een brief naar onderstaand adres.

Wet Bescherming Persoonsgegevens

We zijn ervan overtuigd dat de bescherming van de persoonlijke levenssfeer van onze gebruikers en bezoekers van essentieel belang is. We leven dan ook de regels na die in de Wet Persoonsregistraties en straks in de Wet Bescherming Persoonsgegevens zijn gesteld.

Beschikbaar stelling van je gegevens

Het doel van het registreren van persoonsgegevens door Write2me.nl is het op maat kunnen leveren van redactionele en commerciële informatie aan onze leden.

Alle gegevens die door Write2me worden verzameld, zullen strikt vertrouwelijk bewaard worden en zullen niet worden verkocht, of op een of andere manier openbaar worden gemaakt, tenzij de wet dit voorschrijft. Hierbij geldt de uitzondering dat Write2me.nl bij een mailing alleen om puur technische redenen eenmalig de benodigde persoonlijke gegevens zal verstrekken aan derden. Dit zal alleen gebeuren wanneer we de mailing technisch uitbesteden aan derden. Wij werken in dit geval met zorgvuldig geselecteerde bedrijven en we zullen deze bedrijven laten tekenen voor 'vertrouwelijkheid' en 'niet hergebruik' van de gegevens. Voor alle duidelijkheid: we verkopen de persoonsgegeven dus NIET door!!

Write2me.nl zal maximaal één keer per twee weken een mailing versturen. Om deze aanbiedingen zo veel mogelijk te laten aansluiten op uw profiel, hebben we uw persoonlijke gegevens nodig. Pro-gebruikers van Write2me.nl ontvangen géén commerciële aanbiedingen, dan wel aanbiedingen van zorgvuldig door Write2me.nl geselecteerde bedrijven.

Voor beheerders van gastenboeken.

Benodigde gegevens voor Write2Me FREE

Om een gratis gastenboek (Write2Me FREE) aan te vragen hebben we, naast het internetadres van je website, alleen je e-mailadres nodig. We vragen ook om je naam, maar je bent vrij om hier iets anders in te vullen. Deze gegevens worden op onze server opgeslagen in een MySQL database. Alleen de systeembeheerders van Write2Me hebben toegang tot deze database.

Aanvullende gegevens voor Write2Me PRO

Om de jaarlijkse vergoeding van € 49 (exclusief 19% BTW) voor een betaald gastenboek te factureren, hebben we je adresgegevens nodig. We vragen je deze gegevens in een e-mail naar ons toe te sturen. Deze gegevens moeten om fiscale redenen in onze administratie blijven.

Aanmelden voor e-zines

Tijdens de registratieprocedure bieden we je de mogelijkheid aan om lid te worden van één of meerdere e-zines. Maak je hiervan gebruik, dan geven we je e-mailadres door aan de e-zines waarvan je hebt aangegeven lid te willen worden. Per aangebracht lid ontvangen wij van deze e-zines een vergoeding.

Instellingen

Alle instellingen van je gastenboek, met uitzondering van je wachtwoord, zijn zichtbaar voor de systeembeheerders van Write2Me. Houd hier rekening mee.

Voor gebruikers van gastenboeken.

Cookies

Bij het bekijken van een gastenboek, heb je de mogelijkheid om van taal en pagina te wisselen. Wanneer je een andere taal dan nederlands kiest, wordt je keuze opgeslagen in een cookie. Zo blijft het bewaard tot een later bezoek.

Advertenties

Bovenaan de gratis gastenboeken en onderaan elke pagina op de website van Write2Me, vind je advertenties. De meeste advertenties worden verzorgd door bedrijven aan wie wij dit hebben uitbesteed. Zij kunnen mogelijk gegevens, zoals bijvoorbeeld je IP, opslaan in een cookie. Zo kunnen ze zien hoevaak en wanneer je op advertenties klikt. Ze kunnen je IP niet koppelen aan persoonlijke gegevens en weten dus niet wie bij welk IP 'hoort'.

Statistieken

Van elke pagina op onze website meten we het aantal unieke bezoekers en zogenaamde pageviews per dag. Zo kunnen we onze website technisch en inhoudelijk verbeteren. Per categorie worden ook de statistieken van de gastenboeken bijgehouden. Hiermee kunnen we onze adverteerders laten zien hoe groot het bereik van hun advertenties zal zijn. Wanneer jij op een bepaalde pagina bent geweest en wanneer, is bij ons onbekend.

Beveiliging

De infrastructuur en programma's die worden gebruikt om je gegevens te beheren, zijn beveiligd om te voorkomen dat onbevoegden toegang hebben tot de gegevens van de gebruikers. Hoewel wij geen garantie kunnen bieden dat deze beveiliging afdoende is, doen wij ons uiterste best deze gegevens te beschermen tegen kwaadwillenden.

Wijzigingen

Wij behouden ons het recht voor om wijzigingen aan te brengen in ons Privacy Statement. Controleer daarom regelmatig het Privacy Statement voor een up-date van het privacybeleid van Write2Me. Natuurlijk houden we je op de hoogte van toekomstige wijzigingen binnen het systeem van Write2me. De tekst kan wel aangepast worden, om deze zo duidelijk mogelijk te houden voor jou, als gebruiker.

© copyright 2000 - 2022 write2me.nl Helpdesk | Contact | Adverteren